eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

ความสวยความงาม

อยากจะแต่งหน้าแต่ใช้ประโยค "I want to make up my face." (ฉันอยากทำหน้าใหม่) ที่ถูกต้องคือ put on makeup (แต่งหน้า) ซึ่งคำว่า make up ยังใช้ได้ในอีกหลายสถานการณ์ เช่น make up a story (แต่งเรื่อง), make up the room (จัดเตรียมห้องให้พร้อมหรือให้กลับเป็นสภาพเดิม) ติดตามได้ ใน ‘CAT english’ ตอน ความสวยความงาม

ดู 7,263 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

คำศัพท์และประโยคสำคัญที่ควรรู้ ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
email :