eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

honest (adj) ซื่อสัตย์

honest (adj) ซื่อสัตย์ Honest hearts produce honest actions.

ดู 2,067 ครั้ง