eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

confidence (n) ความมั่นใจ

confidence (n) ความมั่นใจ Confidence is silent. Insecurities are loud.

ดู 2,258 ครั้ง