eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

win (v) quit (v) ชนะ / เลิกล้ม

win (v) ชนะ quit (v) เลิกล้ม A quitter never wins and a winner never quits.

ดู 2,058 ครั้ง