eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

judge (v) impartial (adj) ตัดสิน / ที่ไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่ง, ที่เป็นกลาง

judge (v) ตัดสิน impartial (adj) ที่ไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่ง, ที่เป็นกลาง If you judge people, you have no time to love them.

ดู 1,928 ครั้ง