eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Application Developer นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ตอน 3

พี่เล้งและทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน นำข้อมูลที่เอมสัมภาษณ์คนหลากหลายชาติ มาพัฒนาจนเกิดเป็น function ใหม่ในแอปพลิเคชัน GetBehave ที่ทำให้คนทั่วโลกตระหนักรู้ (aware) เรื่องการปล่อยคาร์บอนด์จากการโดยสารเครื่องบิน เราจะได้เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ได้รับโจทย์จนแอปฯ ถูกปล่อยออกมา ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และใช้ทีมงานเพียงไม่กี่คน

ดู 6,754 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :