eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Application Developer นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ตอน 2

เอม - สรรเพชญ์ คุณากร นักเรียนชั้น ม.5 ที่มาเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกหัด ได้รับมอบหมายจาก พี่เล้ง - สุทัศน์ รงรอง ให้สัมภาษณ์คนจากประเทศฝรั่งเศส, อเมริกา, สิงคโปร์, มาเลเซีย และญี่ปุ่น ผ่าน video call เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง ที่จะถูกปล่อยบนโลกออนไลน์จริง ๆ ด้วยข้อมูลที่เอมได้มา

ดู 6,929 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :