eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

News reporter นักข่าวกีฬา ตอน 3

ฝึกเขียนข่าวและเรียนรู้การเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับพี่ฮันนี-ชลพรรษา นารูลา ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเว้นวรรค จังหวะจะโคน ล้วนเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพต้องมี จากนั้น มาฝึกการออกเสียง (Pronunciation) จากตัวสะกดภาษาอังกฤษแบบชัด ๆ กับครูหญิง ดร.วรกมล มีเพียร

ดู 4,082 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :