eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Shop Manager ผู้จัดการร้านขายจักรยาน ตอน 2

จากคนที่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษสู่ผู้จัดการร้านขายจักรยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ “เจ้” ก้าวผ่านความกลัวโดยคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนการพูดหน้าชั้นเรียน สื่อสาร เรียนรู้ทุกสิ่งที่เป็นพื้นฐานของจักรยาน คำศัพท์ รูปประโยคที่ใช้ในการเลือกซื้อและเช่าจักรยาน ตลอดจนการขอเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

ดู 4,482 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

คำศัพท์และประโยคสำคัญที่ควรรู้ ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :