eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Veterinarian สัตวแพทย์ ตอน 4

หลังจากตรวจวินิจฉัยม้าโดยวิธีต่าง ๆ จนพอจะทราบที่มาอาการบาดเจ็บของเจ้าม้าแล้ว หมออ้อยให้คำแนะนำในการดูแลรักษาม้า เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของเจ้าของด้วย จากนั้น ครูหญิงจะพาไปรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเพศของสัตว์ รู้หรือไม่ว่า ในภาษาอังกฤษ สัตว์บางชนิดมีชื่อเรียกตัวผู้กับตัวเมียต่างกัน

ดู 2,669 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :